Wednesday

Thayer v. Heyworth

THAYER
THAYER
GAME TIME: 11:00 AM
GAME TIME: 11:00 AM
HEYWORTH
HEYWORTH

Heritage Christian v. St. Laurence

HERITAGE CHRISTIAN
HERITAGE CHRISTIAN
GAME TIME: 12:30 PM
GAME TIME: 12:30 PM
ST. LAURENCE
ST. LAURENCE

Hoover v. Peoria Notre Dame

HOOVER
HOOVER
GAME TIME: 2:00 PM
GAME TIME: 2:00 PM
PEORIA NOTRE DAME
PEORIA NOTRE DAME

Metamora v. Victory Christian Academy

METAMORA
METAMORA
GAME TIME: 4:00 PM
GAME TIME: 4:00 PM
VICTORY CHRISTIAN
VICTORY CHRISTIAN

Alexander v. Maumelle

ALEXANDER
ALEXANDER
GAME TIME: 5:30PM
GAME TIME: 5:30PM
MAUMELLE
MAUMELLE

Washington v. Dale

WASHINGTON
WASHINGTON
GAME TIME: 7:00 PM
GAME TIME: 7:00 PM
DALE
DALE

Morton v. North Tampa Christian Academy

MORTON
MORTON
GAME TIME: 8:30 PM
GAME TIME: 8:30 PM
NORTH TAMPA CHRISTIAN ACADEMY
NORTH TAMPA CHRISTIAN ACADEMY